Trigenda® KOHTAAMINEN

Trigenda® KOHTAAMINEN Trigenda®sta hyötyvät ammattilaiset, joiden työnkuvaan esimerkiksi kuuluvat puheeksiottaminen, asiakkaan tilanteen kartoittaminen, kuulluksi tuleminen, sosiaalinen tuki, terveydentilaan liittyvät keskustelut tai valmentava työote.   Trigenda® KOHTAAMINEN koostuu seuraavista teemoista Perussarja

Share
Trigenda® KASVATUS

Trigenda® KASVATUS Trigenda® KASVATUS sopii käytettäväksi lukutaitoisten lasten ja nuorten parissa kaikkialla siellä, missä lasta tai nuorta kuunnellaan ja tuetaan. Trigenda® sopii koulumaailmaan opettajan sekä oppilashuollon ammattilaisten työvälineeksi. Trigenda® auttaa

Share
Trigenda® TUNTEET

Trigenda® TUNTEET Trigenda® TUNTEET on 30 käsitekorttia sisältävä sarja.  Trigenda® TUNTEET on osa Trigenda® menetelmää, mutta sarja soveltuu käytettäväksi myös erikseen. Trigenda® TUNTEET sarja saatavissa myös suomi-englanti-ruotsi -käännöksillä. Trigenda® TUNTEET

Share
Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI on kehitetty yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa työvälineeksi palvelutarpeen arvioinnin tilanteisiin perheiden ja lasten sekä nuorten kanssa. Palvelut -korttisarja sisältää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluita sekä

Share
Trigenda® MONIKULTTUURISUUS

Trigenda® MONIKULTTUURISUUS Trigenda® MONIKULTTUURISUUS – sarjat sopivat ammatilliseen kohtaamis- ja keskustelutyöhön tukemaan monikulttuurisia kohtaamisia. Sarjat ovat tällä hetkellä saatavilla suomi-ruotsi-englanti sekä suomi-arabia-persia -käännöksillä. Trigenda® MONIKULTTUURISUUS  kokonaisuus sisältää Perussarja Kasvatus Ihmissuhteet

Share
Trigenda® SPORTTI

Trigenda® SPORTTI Trigenda® SPORTTI tuo uuden näkökulman erilaisiin hyvinvoinnin ohjaus- ja valmennusprosesseihin. Trigenda® on syntynyt työvälineeksi tehostamaan tavoitteellisia keskustelutilanteita sekä auttamaan voimavarojen sekä kehittämiskohteiden tunnistamista ja nimeämistä.   Trigenda® SPORTTI 

Share
Trigenda® MINI

Trigenda® MINI Trigenda® MINI sisältää valintasi mukaan joko Trigenda® TUNTEET tai Trigenda® PALAUTE -sarjan. Trigenda® TUNTEET -sarja sisältää 30 tunnekorttia sekä ohjeet käytön tueksi sopii esim. koulutusten ja yhteistyön aloitukseen

Share
Trigenda TRIPLA

Trigenda® TRIPLA Trigenda® Tripla -kokonaisuuksia on neljä erilaista. Olemme suunnanneet omat käsitekorttikokonaisuudet aikuisten ja lasten sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tämän lisäksi valittavana on myös työn kehittämisen sekä hyvinvoinnin teemojen

Share
Trigenda® verkkokurssi

Trigenda® PRO – Trigenda® dialogimenetelmän verkkokurssi ja Trigenda® työväline

Share
Laita hyvä kiertämään

Laita hyvä kiertämään Ihmisten sitouttaminen, työyhteisön sitouttaminen, osallistaminen erilaisiin prosesseihin, toimiva vuorovaikutus. Jotta homma toimii, tarvitaan aitoa yhdessäolemista, luottamusta. Syvempää luottamusta, sitäpä siis lisää. Mutta mistä? Ja miten? Kuinka ja

Share