Trigenda® KOHTAAMINEN

Trigenda® KOHTAAMINEN Trigenda®sta hyötyvät ammattilaiset, joiden työnkuvaan esimerkiksi kuuluvat puheeksiottaminen, asiakkaan tilanteen kartoittaminen, kuulluksi tuleminen, sosiaalinen tuki, terveydentilaan liittyvät keskustelut tai valmentava työote.   Trigenda® KOHTAAMINEN koostuu seuraavista teemoista Perussarja

Share
Trigenda® KASVATUS

Trigenda® KASVATUS Trigenda® KASVATUS sopii käytettäväksi lukutaitoisten lasten ja nuorten parissa kaikkialla siellä, missä lasta tai nuorta kuunnellaan ja tuetaan. Trigenda® sopii koulumaailmaan opettajan sekä oppilashuollon ammattilaisten työvälineeksi. Trigenda® auttaa

Share
Trigenda® TYÖ

Tämä tuote on sinulle, joka XXX. Trigenda® sopii työelämän vaihteleviin tilanteisiin.

Share
Trigenda® TUNTEET

Trigenda® TUNTEET Trigenda® TUNTEET on 30 käsitekorttia sisältävä sarja.  Trigenda® TUNTEET on osa Trigenda® menetelmää, mutta sarja soveltuu käytettäväksi myös erikseen. Trigenda® TUNTEET sarja saatavissa myös suomi-englanti-ruotsi -käännöksillä. Trigenda® TUNTEET

Share
Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Trigenda® PALVELUTARPEEN ARVIOINTI on kehitetty yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa työvälineeksi palvelutarpeen arvioinnin tilanteisiin perheiden ja lasten sekä nuorten kanssa. Palvelut -korttisarja sisältää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluita sekä

Share
Trigenda® MONIKULTTUURISUUS

Trigenda® MONIKULTTUURISUUS Trigenda® MONIKULTTUURISUUS – sarjat sopivat ammatilliseen kohtaamis- ja keskustelutyöhön tukemaan monikulttuurisia kohtaamisia. Sarjat ovat tällä hetkellä saatavilla suomi-ruotsi-englanti sekä suomi-arabia-persia -käännöksillä. Trigenda® MONIKULTTUURISUUS  kokonaisuus sisältää Perussarja Kasvatus Ihmissuhteet

Share
Trigenda® SPORTTI

Trigenda® SPORTTI Trigenda® SPORTTI tuo uuden näkökulman erilaisiin hyvinvoinnin ohjaus- ja valmennusprosesseihin. Trigenda® on syntynyt työvälineeksi tehostamaan tavoitteellisia keskustelutilanteita sekä auttamaan voimavarojen sekä kehittämiskohteiden tunnistamista ja nimeämistä.   Trigenda® SPORTTI 

Share
Trigenda® MINI

Trigenda® MINI Trigenda® MINI sisältää valintasi mukaan joko Trigenda® TUNTEET tai Trigenda® PALAUTE -sarjan. Trigenda® TUNTEET -sarja sisältää 30 tunnekorttia sekä ohjeet käytön tueksi sopii esim. koulutusten ja yhteistyön aloitukseen

Share
Trigenda TRIPLA

Trigenda® TRIPLA Trigenda® Tripla -kokonaisuuksia on neljä erilaista. Olemme suunnanneet omat käsitekorttikokonaisuudet aikuisten ja lasten sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tämän lisäksi valittavana on myös työn kehittämisen sekä hyvinvoinnin teemojen

Share
Trigenda® verkkokurssi

Trigenda® PRO – Trigenda® dialogimenetelmän verkkokurssi ja Trigenda® työväline

Share