';
side-area-logo

Trigenda® KOHTAAMINEN

Trigenda® KOHTAAMINEN

Trigenda®sta hyötyvät ammattilaiset, joiden työnkuvaan esimerkiksi kuuluvat puheeksiottaminen, asiakkaan tilanteen kartoittaminen, kuulluksi tuleminen, sosiaalinen tuki, terveydentilaan liittyvät keskustelut tai valmentava työote.

 

Trigenda® KOHTAAMINEN koostuu seuraavista teemoista

  • Perussarja
  • Syventävä sarja
  • Perhe ja vanhemmuus
  • Rikosseuraamus
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Hengellinen työ

 

Menetelmän avulla voidaan tehostaa asiakkaan kanssa käytäviä tavoitteellisia keskusteluja. Käsitekorttisarjat ovat 20-40 laaja-alaista käsitettä sisältäviä sarjoja. Sarjakokonaisuus sopii ammatilliseen kohtaamis- ja keskustelutyöhön huomioiden asiakkaiden laajan kirjon ja elämäntilanteet.

Jäitkö kaipaamaan jotakin? Luomme asiakkaillemme tarpeen mukaan myös omia käsitesarjoja tarpeen mukaan. 

 

Takasin tuotteet sivulle
Masa