';
side-area-logo

Yhteistyötä ​kasvuyrityksen kanssa, ​Serviplan Oy

Yhteistyötä ​kasvuyrityksen kanssa, ​Serviplan Oy

”Olemme saaneet ajateltavaa ja konkreettisia ratkaisumalleja työskentelyn pohjalta nousseisiin asioihin.”

 

Yhteistyö Trigendan kanssa on ollut sujuvaa ja luotettavaa. Trigendassa on osaavat ja ammattitaitoiset työntekijät, mikä on tehnyt työskentelystä helppoa ja rakentavaa. Työpajoissa oli ilo huomata, miten kaikki osallistujat saatiin mukaan yhteisen päämäärän eteen työskentelemään. Työpajoissa ilmapiiri oli avoin ja haastaviakin asioita päästiin tuomaan esille.

Työskentely on ollut joustavaa, yrityksemme tarpeet ja aikataulut huomioonottavaa. Palvelut ovat vastanneet yrityksemme tarpeisiin ja lopputulos on ollut laadukas yhteinen tuotos huoneentauluina.  Palvelun sisällöt ovat koostuneet niistä asioista, joita ensimmäisessä yhteistyöpalaverissa sovittiin. Olemme saaneet ajateltavaa ja konkreettisia ratkaisumalleja työskentelyn pohjalta nousseisiin asioihin. Palvelun sisällöt ovat vieneet asioita hyvään ja rakentavaan suuntaan.

Työskentely vaatii uskallusta lähteä kuuntelemaan työntekijöitä ja heidän näkemyksiään. Olemme saaneet huomata, miten ihmisten on helpompi sitoutua pelisääntöihin, kun ne on luotu yhdessä. Kaikissa työyhteisöissä on aina kehitettävää, mutta kehittäminen on mielekästä ja helpompaa kun siihen on tasavertainen mahdollisuus osallistua kaikilla ihmisillä. Trigendan menetelmä saa aremmankin henkilön luontevasti mukaan työskentelyyn, myös ammattitaitoiset ohjaajat ovat olleet tärkeä osa työskentelyä. Suosittelen palveluita kaikille ehdottomasti.

Silja Havukainen
Serviplan Oy

Sain vastata Serviplanin kehittämisprosessista. Yritys edustaa suomalaista huippuosaamista parhaimmillaan. Löysimme yhdessä henkilöstön  kanssa keinoja tehostaa työtä entisestään – tämä arvokas tieto on vain työntekijöillä. He ovat oman työnsä todellisia asiantuntijoita. Siksi heitä kannattaa kuunnella. Yhteistyömme jatkuu edelleen”.

Salla Gummerus
Trigenda Oy

Takasin kokemuksia sivulle

Masa