';
side-area-logo

Yhteistyössä parempaa laatua ja sähläyksen poistoa JAMK:in hankkeen kanssa

Yhteistyössä parempaa laatua ja sähläyksen poistoa JAMK:in hankkeen kanssa

”Pysähtyminen ja keskustelu laadusta herätti miettimään, miten omassa yrityksessä voisi parantaa kilpailukykyä laatutyökaluilla. ”

 

Laadun kehittäminen on sähläyksen poistoa ja keskittymistä olennaiseen. Hankkeissa haastateltiin yli 160 pienyrittäjää ja haastettiin heitä miettimään, miten laatu näkyy ja toteutuu heidän arjessa. Yhdessä pienyrittäjien kanssa todettiin, että tuotteen ja palvelun laatu ovat hyvää, mutta toiminnallisessa laadussa kuten asiakaspalautteen hyödyntämisessä sekä tavoitteiden seuraamisessa ja toiminnan systemaattisessa kehittämisessä olisi parannettavaa. Pysähtyminen ja keskustelu laadusta herätti miettimään, miten omassa yrityksessä voisi parantaa kilpailukykyä laatutyökaluilla. Yksinkertainen tapa aloittaa olisi miettiä ja kirjoittaa ylös laatulupaus, johon löytyy malli kohtilaatua.fi-sivustolta.

Kohti kilpailukykyistä laatua- ja Kohti laatua-yhteistyöhanke

 www.kohtilaatua.fi

Hilkka Heikkilä
ja Hanna Hauvala
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö

Pienyrittäjän arki on haasteiden värittämää. Ajan riittäminen myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen, viestintään ja tuotantoon on suuri haaste jokaisella yrittäjällä. Laadun kehittäminen ei ole sitä, että laitetaan kaikki uusiksi, vaan olennaista on löytää ne asiat, joiden laatua parantamalla kannattavuus paranee. Tiemme kohtasivat vuonna 2016, kun Trigenda pääsi mukaan Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeen toteuttamaan laatuosaamiskartoitukseen. Tapaamisesta alkoi innostava yhteistyö yhteisen mielenkiinnon eli pienyrittäjien laadun kehittämisen parissa. Tuloksena syntyi Trigenda® LAATU -sarja, joka on ollut hyödyllinen ja käytössä useasti. Trigenda®n itse työpajoissa LAATU sarja on ollut jatkuvassa käytössä. Laatua on kehitetty sarjan avulla menestyksekkäästi myös julkisella sektorilla. Trigenda®työpajoissa LAATU sarja on ollut jatkuvassa käytössä myös Trigendan omassa käytössä. Laatua on kehitetty sarjan avulla menestyksekkäästi myös julkisella sektorilla. Räätälöitävien sarjojen mahdollisuudet ovat rajattomat. Laadun kehittäminen on ollut yhteinen innostuksen aihe. Nyt saamme tarjota LAATU sarjan myös muiden käyttöön, mahtavaa! 

Salla Gummerus ja
Heli Heino
Trigenda Oy

Takasin kokemuksia sivulle

Masa