';
 KOHTAAMINEN
Trigenda®

Trigenda®sta hyötyvät ammattilaiset, joiden työnkuvaan kuuluvat puheeksiottaminen, asiakkaan tilanteen kartoittaminen, kuulluksi tuleminen, sosiaalinen tuki, terveydentilaan liittyvät keskustelut tai valmentava työote.

Trigenda® KOHTAAMINEN on monipuolinen sarjakokonaisuus ihmisen elämän tärkeistä ja merkityksellisistä osa-alueista. Kokonaisuus sopii nuorten ja aikuisten parissa tehtävään kohtaamis- ja keskustelutyöhön huomioiden asiakkaiden laajan kirjon ja elämäntilanteet. Trigenda® KOHTAAMINEN sisältää seuraavat kokonaisuudet: Perussarja, Syventävä sarja, Perhe ja vanhemmuus, Terveys ja hyvinvointi, Hengellinen työ ja Rikosseuraamus.

Trigenda® KOHTAAMINEN -sarjan työskentelyä voidaan syventää muiden Trigenda® keskustelusarjojen avulla. Voit siis muokata juuri sinulle sopivan työskentelykokonaisuuden sekoittamalla eri korttisarjoja esimerkiksi Trigenda® KASVATUS, Trigenda® TYÖ, Trigenda® TUNTEET ja Trigenda® PALAUTE kokonaisuuksista.

  • Elämänhallinta
  • Terveys
  • Vanhemmuus
  • Riippuvuudet
  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Perhe- ja parisuhdetyö
  • Rikosseuraamustyö
  • Terapiatyö

Perussarja
Syventävä sarja
Perhe ja vanhemmuus
Terveys ja hyvinvointi
Hengellinen työ
Rikosseuraamus

Työni on vuorovaikutuksessa olemista, dialogia. Välillä asiakas tuo esiin valmiita aihealueita, joita syvennetään teeman korteilla, välillä sanat ovat jumissa ja kortit auttavat mielessä pyörivien asioiden jonkinlaisessa alustavassa nimeämisessä, päästään alkuun. Keskustelun myötä yhteyden hahmottaminen ``miten se tähän liittyy``, ``mitä se sinulle tarkoittaa`` saa sanat/kortit liikkumaan, muodostuu visuaalinen, dynaaminen korttien liike, joka tukee keskustelua, vahvistaa dialogin myötä muotoutuvaa, yhteistä käsitystä tästä hetkestä tai tavoitteista. Tämän ``loppuasetelman`` usein valokuvaan, yhteistä jatkotyöskentelyä varten. Nämä kuvat toimivat myös hyvinä etenemisen mittareina, visualisoivat tapahtunutta muutosta. Myös runsauden rajaamisessa Trigenda toimii loistavasti!
Marjatta Merruntaus
Psykoterapeutti