';

Palvelut

Trigenda® Palvelut

Tehokkaampaa työtä ihmisiä unohtamatta!

Trigenda® palvelut sopivat kehittämistyön tueksi yrityksille ja yhteisöille.

Otamme kehittämiseen mukaan ihmiset –  tiimin ja tarvittaessa koko henkilöstön.

  • Tavoitteena tehokkaammat prosessit
  • Kirkastamme todelliset vahvuutenne
  • Selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja saavat aikaan muutoksia
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää motivaatiota ja sitoutumista

 

Trigenda® työpaja korvaa uudella tehokkaalla tavalla perinteiset kehityskeskustelut. Käymme työpajoissa ohjattuja Trigenda® keskusteluja. Menetelmän avulla pääsemme suoraan asiaan.

Työpajoissa saatu tieto voidaan  jalostaa melkeinpä miksi vain – kehittämissuunnitelmia, strategioiden kirkastamista ja erilaisia huoneentauluja.

Image module

Kehityskeskustelu palvelupaketti

Tehostamalla parempaa tulosta!
Kehitämme työn käytäntöjä yrityksissä ja yhteisöissä. Neljä tuntia kestävässä työpajassa ei kukaan ehdi kutoa sukkaa – teemme kaikki hommia yhdessä. Tietoa muotoilemme teille sopivaan muotoon.

– Palautekeskustelu, kehityskeskustelu, työhyvinvointikeskustelut – kaikki samassa. Tarjoamme palvelupaketin, jossa esimiesten vastuulle jää vain sopivan ajan varaaminen.
– 95 % organisaation toimivuudesta riippuu prosessien, vuorovaikutuksen ja suhteiden laadusta ja vain 5% yksilön taidoista.

Ajansäästö 12 henkilön työyhteisössä verrattuna perinteisiin keskusteluihin = 20 h*

*Trigenda® pajaan käytetty aika 4 h.
12 hengen perinteiset yksilökeskustelut: 1,5 h/hlö x 12hlöä = 18 tuntia + tulosten kokoaminen 6 h – yhteensä 24h .

Myynnin kehittämisen palvelupaketti

Ilman myyntiä ei ole yritystä
Yhdistimme osaamisemme. Emme lähesty myyntiä niinkään teknisenä tapahtumana, vaan lähdemme liikkeelle ihmisistä, jotka myyntiä tekevät. Tunnistamme myyjien vahvuuksia, taklaamme haasteita ja kirkastamme suuntaa. Kehitämme yhdessä myynnin prosesseja ja selkeytämme myynnin suunnitelmia.

– Saamme esiin kehittämiseen tarvittavan tiedon. Se on yrittäjillä ja työntekijöillä.
– Sen pohjalta kehitämme toimintaa tehokkaammaksi.
– Samalla vahvistamme vuorovaikutustaitoja

Trigenda® prosessit

Uuden ajan kehittämistä
Trigenda® prosesseista syntyy kokonaisvaltaisia henkilöstön kehittämisprojekteja yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat rohkeita tekemään asioita uudella tavalla. Autamme tunnistamaan nopeasti työn kannalta olennaiset kehittämistä vaativat tekijät sekä vahvuudet. Prosessit tukevat myös tilanteita, joissa henkilöstö pitää luotsata muutoksen läpi. Räätälöimme työmme tarpeisiin sopivaksi.

– Lisää tulosta saadaan henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista edistämällä
– Strategialla on merkitystä vain jos se jalkautuu
– Muutoksia tehdään yhdessä