';

Palvelut

Vuorovaikutus - Sen kautta me haluamme olla mukana rakentamassa tuloksia työyhteisöissä. Tekemisessä ei ole keskiössä paperit, lomakkeet, diat tai fläppipaperisulkeiset, vaan sukellamme yhdessä tekemiseen uuden toiminnallisen menetelmän avulla. Palveluistamme saatte eväitä myös vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Trigenda® STARTTI
Trigenda starttipaketti – Kartoita, keskustele, ratkaise!

Työpajassa asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita osallistujille nopeasti ja tehokkaasti!
Löydä oma agendasi!

Keskustellen tuloksia
Tunnista haasteet nopeasti
Tulette tietoiseksi todellisista vahvuuksistanne
Selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja saavat aikaan muutoksia

Valitse seuraavista teemoista:
Trigenda® Työhyvinvointi
Trigenda® Oman työn kehittäminen

Startin kesto 2 tuntia, max. 6:lle henkilölle.

Image module

TRIGENDA® SPRINTTI

Työpaja
Työpaja soveltuu hyvin uusien prosessien tai tiimien starttiin sekä käytäntöjen kehittämiseen yrityksissä ja yhteisöissä. Työpaja palvelee myös muutostilanteissa. Saamme yhdessä työskennellen nopeasti esiin todelliset kehittämistä vaativat kohteet, joihin asetetaan konkreettisia tavoitteita.

– Yhteinen työskentely synnyttää realistisen kuvan siitä missä mennään
– Työskentelyssä suunnataan paremman tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä
– Käteen jää konkreettiset kehittämistehtävät

TRIGENDA® KETTERÄ

Henkilökohtainen Trigenda® keskustelu
Tuntuuko haastavalta löytää keskustelutyölle aikaa? Voisiko keskustelutyön tehdä yhteistyössä tehokkaammin? Teemme keskustelutyötä palveluna. Näin voimme tehostaa tiedonkulkua yrityksessä ja edistää keskustelukulttuuria. Suurin osa kehittämiseen vaadittavasta tiedosta on henkilöstöllänne ja autamme liikuttamaan arvokasta tietoa. Keskustelun teemoina esimerkiksi osaaminen, työhyvinvointi tai motivointi.

– Mahdollisuus tulla kuulluksi lisää työtyytyväisyyttä
– Aikaa vapautuu siihen, minkä osaatte parhaiten
– Henkilöstön osaaminen tulee näkyväksi

TRIGENDA® AKTIIVI

Henkilöstön osallistamisprosessi
Trigenda® AKTIIVI on kokonaisvaltainen henkilöstön kehittämisprojekti yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat rohkeita tekemään asioita uudella tavalla. Ohjelma auttaa tunnistamaan nopeasti työn kannalta olennaiset kehittämistä vaativat tekijät sekä vahvuudet. Yhteisen valmennusprosessin aikana vastuutamme henkilöstöä ja haastamme asettamaan tavoitteita. Prosessi sopii myös tilanteisiin, jossa henkilöstö pitää luotsata muutoksen läpi.

– Lisää tulosta saadaan henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista edistämällä
– Strategialla on merkitystä vain jos se jalkautuu
– Muutoksia tehdään yhdessä