';

Koulutukset

Koulutustarjontamme muodostuu Trigenda® menetelmäkoulutuksista sekä
vuorovaikutuskoulutuksista. Vuorovaikutuskoulutuksemme palvelevat työyhteisöjä sekä syventävät keskustelun ammattilaisten osaamista. Kaikki koulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon sekä niihin liittyy vahvasti tekemällä oppiminen.

TRIGENDA®
MENETELMÄ-
KOULUTUKSET

Useat ammattilaiset ovat valinneet välineekseen Trigenda®n. Keskustelu on tasavertaista ja puheeksiottaminen helpottuu. Trigenda® on ammattilaiselta ammattilaiselle kehitetty työväline tehostamaan tavoitteellista keskustelutyötä. Koulutuksen myötä työvälinettä voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa, oman työn eri konteksteissa. Koulutamme työyhteisöjä sekä järjestämme yleisiä koulutuspäiviä.

 • Trigenda® koulutus, 4 h

  Menetelmän peruskoulutuksen aikana opit käyttämään Trigenda® työvälinettä tavoitteellisten keskustelujen tukena. Kesto 4 h.

 • Trigenda® syventävä koulutus, 4 h

  Kertaat oppimaasi ja opit soveltamaan menetelmää eri tilanteissa.

TRIGENDA®
VUOROVAIKUTUS-
KOULUTUKSET

Haluamme edistää tuloksia parantamalla tärkeintä asiaa kaiken tekemisen taustalla - vuorovaikutusta. Koulutuksemme perustuvat tieteelliseen tietoon, joka on heti sovellettavissa työn arkeen. Vuorovaikutuskoulutukset sopivat työyhteisöihin, joissa halutaan kehittää vuorovaikutusosaamista sekä syventää menetelmäkoulutuksessa opittua. Koulutuksemme ovat toiminnallisia ja innostavia.

 • Tulevaisuuden työelämätaidot

  Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat työelämän muuttuessa. Koulutuksessa pääsee kehittämään omaa vuorovaikutusosaamista sekä saa valmiuksia muiden kanssa sujuvaan yhteiseen tekemiseen.

 • Motivoiva ja tavoitteellinen keskustelu

  Motivoivia keskusteluja käydään laaja-alaisesti työelämässä sekä ammatillisissa kohtaamistilanteissa. Koulutuksessa vahvistamme kykyä synnyttää keskustellen henkilöiden sisäistä motivaatiota, joka on perusedellytyksenä muutosprosesseissa.

 • Dialogi - hyvän keskustelun taito

  Miten rakentaa tasa-arvoinen keskustelutilanne?  Koulutuksen myötä annetaan valmiuksia erilaisiin kohtaamisiin  ja keskusteluihin myös haastavissa tilanteissa.

Miten toimia haastavissa keskustelutilanteissa? Koulutuksemme lisäävät
valmiuksia erilaisiin kohtaamisiin. Yhteinen työ rakentuu yksilöiden osaamisesta.

hot!

TYÖYHTEISÖJEN

kehittämiseen
TYÖ
Tehokkaampia keskusteluja aikaa säästäen

Esimiehet

Työterveydenhuollon ammattilaiset

Työhyvinvoinnin ammattilaiset

Organisaatioiden kehittäjät

Uravalmennuksen ammattilaiset

hot!

AMMATILLISEEN

kohtaamistyöhön
KOHTAAMINEN
Työväline ammatillisen keskustelutyön eri tilanteisiin

Sosiaalialan ammattilaiset

Terapiatyön ammattilaiset

Terveydenhuollon & kuntoutuksen ammattilaiset

Perhetyön ja parisuhdetyön ammattilaiset

Hengellisen työn ammattilaiset

hot!

KASVATUSTYÖN

osaksi
KASVATUS
Trigenda® tukee lasten ja nuorten kuulluksi tulemista

Erityisopettajat

Koulujen oppilashuollon ammattilaiset

Nuorisotyön ammattilaiset

Lastensuojelun ammattilaiset

Opinto-ohjaajat

hot!

UUSI NÄKÖKULMA

valmennustyöhön
SPORTTI
Tavoitteiden asettamiseen valmennustyössä

Valmentajat

Personal Trainerit

Liikunnanohjaajat

Painonhallinnan ammattilaiset

Liikuntakasvattajat