';
Usein kysyttyä
Miten Trigenda® dialogimenetelmä erottuu jo markkinoilla olevista dialogituotteista?

Trigenda® dialogimenetelmä ei ole nippu lomakkeita, vaan ohjattu dialogiprosessi käydään Trigenda® dialogityövälinettä käyttämällä. Tuote on suomalainen desing-tuote ja se on Suomessa suunniteltu ja valmistettu. Trigenda® tuotteessa yhdistyy näin suomalainen sosiaalialan huippuosaaminen ja tyylikäs suomalainen muotoilu. Trigenda® dialogimenetelmä on tavaramerkkirekisteröity ja mallisuojattu tuotekokonaisuus.

Teemme yhteistyötä paikallisen työpajan kanssa, jotta voimme olla mukana tukemassa työllistämistyötä.

 


 

Mikä on Trigenda® dialogimenetelmä?

Trigenda on useiden eri alojen ammattilaisten käyttöön suunniteltu keskustelumenetelmä. Kyseessä on dialogityövälineen avulla käytävä aktivoiva keskusteluprosessi, joka ohjaa tavoitteellisen keskustelun alusta loppuun asiakaslähtöisesti.

 


 

Mihin Trigenda®  dialogityömenetelmä perustuu?

Trigenda® dialogimenetelmä pohjaa ajatukseen intuitiosta,  yksilön mahdollisuuteen lähteä työstämään haastaviakin asioita helpommin konkreettisen työvälineen ja toiminnallisuuden kautta. Työväline tarjoaa apua vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen. Trigenda®  dialogimenetelmä on sosiaalipedagoginen ja ratkaisukeskeinen työmenetelmä. Työmenetelmän ohjeissa työntekijä voi tutustua syvemmin tieteelliseen viitekehykseen.

Työvälineen eri osiin valitut käsitteet liittyvät oleellisesti ihmisen elämään ja elämän eri osa-alueisiin. Työvälineen lisäosien tarjoamien sanojen avulla voidaan laajentaa ja monipuolistaa työskentelyä esimerkiksi eri kohderyhmien kanssa. Trigenda® dialogimenetelmän avulla työskentely on tavoitteellista ja menetelmän avulla voidaan asettaa yhdessä tavoitteita hoito-, valmennus- tai kuntoutusprosesseihin. Prosessista valmistuu aina kirjallinen raportti, jotta asiakasprosessin seuraaminen ja siihen palaaminen on mahdollista. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään keinot omien tavoitteidensa  saavuttamiseen.

 

Miten saan Trigenda® dialogimenetelmän käyttööni?

Trigenda® dialogimenetelmän käyttö edellyttää menetelmäkoulutuksen suorittamista. Koulutuspaketin hintaan sisältyy dialogityöväline, peruskorttisarja sekä menetelmän käyttölisenssi.  Tutustu menetelmäpaketteihimme. Koulutus antaa valmiuden hyödyntää työssäsi Trigenda® dialogimenetelmää.

 


 

Onko Trigenda® dialogimenetelmää vaikea käyttää?

Menetelmän käyttäminen on helposti omaksuttavissa. Menetelmäkoulutus takaa, että dialogimenetelmää käytetään asiakasta kunnioittaen ja ammatillisesti. Trigenda® dialogimenetelmä tarjoaa laajat käyttömahdollisuudet asiakkaiden kanssa tehtävään keskustelutyöhön.

 


 

Missä tilanteissa ammattilainen voi hyötyä Trigenda® dialogimenetelmästä?

Trigenda® dialogimenetelmä sopii useaan eri kohtaamistilanteeseen, useiden eri asiakasryhmien kanssa. Menetelmän avulla voidaan työskennellä monella eri tavalla. Trigenda® dialogimenetelmän avulla voidaan työstää pitkäkestoisia, tavoitteellisia asiakasprosesseja kokonaisuudessaan.

Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi uuden asiakkaan kohtaamiseen, nopeaan asiakkaan tilanteen kartoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen, vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen sekä palveluohjaukseen. Trigenda® dialogimenetelmää voidaan käyttää myös pari- ja ryhmätyöskentelyssä.

Tutustu koulutustarjontaan.

 


 

Ovatko pidemmät asiakasprosessit menetelmän avulla mahdollisia?

Trigenda®  dialogimenetelmä mahdollistaa asiakaslähtöisesti syntyvän, pitkäaikaisen, tavoitteellisen sekä ammatillisen asiakasprosessin. Mikäli työssäsi työskentelet saman asiakkaan kanssa pidempään, suosittelemme laajempaa menetelmäpakettia, joka antaa valmiudet tavoitteellisiin Trigenda® dialogiprosesseihin.