';

Työvälinevertailua

 

Mitä yhteistä on poralla, tietokoneella ja Trigendalla? Ne kaikki ovat tuotteita. Seuraa tuotevertailua.

Poralla voi tehdä monenlaista. Ensimmäisenä jostain syystä tulee mieleeni terassi. Sitä olisi ollut hidas tehdä ilman poraa. Pora nopeuttaa ja tehostaa työtä merkittävästi. Pora on siis hyödyllinen kapistus. Ilman poraakin voisi tehdä terassin, mutta hitaammin ja työläämmin. Pora ei ole se juttu, vaan se, että mitä poralla voi tehdä.

Sama koskee tietokonetta. Tietokoneella kirjoitan tätäkin, mutta tietokone ei ole se juttu, vaan kaikki ne työt mitä voin sen avulla helpommin ja nopeammin. Trigenda taas on keskustelutyöväline.

Trigenda ei ole se juttu, vaan merkityksellinen, tasa-arvoinen keskustelu, joka sen avulla syntyy.

Työvälineen tarkoitus on tehdä työtä helpommaksi. Näin Trigenda myös tekee. Päästään nopeammin todellisten aiheiden äärelle ja tavoitteiden asettaminen helpottuu.

Mikä mahdollistaa työvälineistä saatavan hyödyn? Taito käyttää niitä ratkaisee. Hyvään lopputulokseen voi päästä, kun osaa käyttää poraa, tietokonetta tai Trigendaa. Väittäisin, että näistä kolmesta Trigenda on helpoin käyttää. Tulokset, jotka sen avulla voidaan saavuttaa, eivät kuitenkaan kalpene terassille (pora) tai tälle blogitekstille (tietokone). Parhaimmillaan sen avulla voidaan ratkaista asioita, jotka ovat valtavan kokoisia. Ainakin mielessämme.

Entä jos osaamista ei ole? Uskon, että meillä kaikilla on valmiuksia oppia uutta. Poraa voi oppia käyttämään ja tietokonetaitoja täytyy kehittää jatkuvasti. Samaa pätee vuorovaikutukseen. Taitoja on helpompi omaksua, jos käytössä on työtä helpottamassa väline.Meidän työmme on perehdyttää käyttämään uutta työvälinettä sekä opettaa keskustelemaan – tehokkaammin ja paremmin.

Salla 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in